home > ponuda > edukacija
home
o nama
aktuelno
ponuda
edukacija
dućan
partneri
kontakt
 


Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA)

na Microsoft SQL Server-u 2000

Kandidati za Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) sertifikat na Microsoft SQL Server-u 2000 treba da zadovolje sledeće zahteve:

Osnovni ispiti (potrebno 3 ispita)
  • Jedan SQL Server administration ispit
  • Jedan SQL Server Design ispit
  • Jedan networking system ispit

Izborni ispiti (potreban 1 ispit)Osnovni ispiti (potrebna 3 ispita) 

Osnovni ispiti: SQL Server Administration
(potreban 1 ispit)

Kursevi

Ispit 70–228 : Installing, Configuring, and Administering Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition

Kurs 2072 : Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database (5 dana)

(Preduslov) Kurs 2071 : Querying Microsoft SQL Server 2000 with Transact-SQL (2 dana)


Osnovni ispiti: SQL Server Design
(potreban 1 ispit)

Kursevi

Ispit 70–229 : Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition

Kurs 2073 : Programming a Microsoft SQL Server 2000 Database (5 dana)

(Preduslov) Kurs 2071 : Querying Microsoft SQL Server 2000 with Transact-SQL (2 dana)


Osnovni ispiti: Networking Systems
(potreban 1 ispit)

Kursevi

Ispit 70–290 : Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment

Kurs 2274 : Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment (5 dana)

Kurs 2275 : Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment (3 dana)

Ispit 70–291 : Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure

Kurs 2276 : Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts (2 dana)

Kurs 2277 : Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services (5 dana)


Izborni ispiti
(potreban 1 ispit)

Izborni ispiti:
(potreban 1 ispit)

Kursevi

Ispit 70-293 : Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure

Kurs 2278 : Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure (5 dana)

Ispit 70–305 : Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual Basic .NET and Microsoft Visual Studio .NET

Kurs 2310 : Developing Microsoft ASP.NET Web Applications Using Visual Studio .NET (5 dana)

Kurs 2373 : Programming with Microsoft Visual Basic .NET (5 dana)

Kurs 2389 : Programming ADO.NET (3 dana)

Ispit 70–306 : Developing and Implementing Windows-based Applications with Microsoft Visual Basic .NET and Microsoft Visual Studio .NET

Kurs 2565 : Developing Microsoft .NET Applications for Windows (Visual Basic .NET) (5 dana)

Kurs 2373 : Programming with Microsoft Visual Basic .NET (5 dana)

Kurs 2389 : Programming with Microsoft ADO.NET (3 dana)

Ispit 70–315 : Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual C# .NET and Microsoft Visual Studio .NET

Kurs 2310 : Developing Microsoft ASP.NET Web Applications Using Visual Studio .NET (5 dana)

Kurs 2124 : Programming with C# (5 dana)

Kurs 2389 : Programming with Microsoft ADO.NET (3 dana)

Ispit 70–316 : Developing and Implementing Windows-based Applications with Microsoft Visual C# .NET and Microsoft Visual Studio .NET

Kurs 2555 : Developing Microsoft .NET Applications for Windows (Visual C# .NET) (5 dana)

Kurs 2124 : Programming with C# (5 dana)

Kurs 2389 : Programming with Microsoft ADO.NET (3 dana)Novi Lim-
IT-ov edukativni centar

Novi Sad, Bulevar oslobođenja 82