home > ponuda > licenciranje
home
o nama
aktuelno
ponuda
licenciranje
dućan
partneri
kontakt
 

Obim programa

Ciljna grupa korisnika

Ciljna grupa korisnika (organizacija) je skup malih i srednjih organizacija sa 5-250 i vise PC-a.

Svi računari u preduzeću moraju biti uključeni u ugovor .
Izuzeci su: računari koji ne služe kao personalni računari , jednonamenski računari, merne stanice ili računari za knjigovodstvo .
Macintosh računari se takođe ubrajaju jer postoji verzija Office-a za njih
.

Ponuda

Korisnici imaju pravo da naručuju proizvode iz Platforme kao i dopunske proizvode.
Postoje dve vrste Platforme:

1. Professional Platforma – sadrži sledeće proizvode:

  • Windows Professional Version Upgrade
  • Office Professional
  • Core CAL

2. Small Business Platforma – sadrži sledeće proizvode:

  • Windows Professional Version Upgrade
  • Office Small Business
  • Small Business CAL

Korisnik ima mogućnost da poruči sva tri proizvoda zajedno-Platformu, sa 15% popusta, ili pojedinačne komponente. Ugovor uključuje pravo na korišćenje najnovije tekuće verzije softvera ili bilo koju predhodnu.

Dopunski proizvodi:

Applications:

Servers:

FrontPage

Windows Server

Project
ISA Server
Visio Professional
Small Business Server
Visio Studio Enterprise Edition
Exchange Server
Visio Studio Professional
SQL Server
 
SQL CAL
 
SharePoint Server

Proizvodi za rad kod kuće nisu obuhvaćeni ovim programom. Naručivanje proizvoda iz Platforme. Početno poručivanje je sastavni deo ugovora. Svi računari u preduzeću moraju biti prijavljeni prilikom potpisivanja ugovora. U ovu porudžbinu mogu biti uključeni proizvodi iz grupe Platforma kao i dopunski proizvodi. Prvo poručivanje određuje cenu celokupnog ugovora. Svi kasnije dodati desktopovi za Platformu ili dopunski proizvodi biće računati po tada važećem cenovniku i moraju se platiti odjednom.

Godišnji broj PC-a. Korisnik je obavezan da u roku od 15 dana podnese novu narudžbinu za nove PC-e koje ima na početku svakog godišnjeg obnavljanja ugovora. Na svaku godišnjicu korisnik je dužan da podnese izveštaj o broju PC- a iako se on nije promenio od poslednjeg godišnjeg poručivanja. Podsetnik za izveštaj o broju PC-a će biti poslat 45 dana pre isteka godišnjice. Microsoft EOC će kontaktirati lokalne kancelarije korisnika koji nisu potvrdili narudžbe. Ako korisnik ne pošalje izveštaj u roku od 60 dana , ugovor će biti raskinut. Naručivanje dopunskih proizvoda. Korisnik će moći da naruči dopunske proizvode onog trenutka kada je ugovor sklopljen.

Korisnik može da doda dopunske proizvode bilo kada tokom trajanja ugovora. Ako korisnik želi da upiše dopunske proizvode tokom trajanja ugovora mora ih platiti, u punom iznosu, u vreme kada ih instalira. Cena će biti tadašnja važeca cena. Korisnik mora platiti cenu za ukupan broj licenci od trenutka kupovine do kraja ugovora.

Ulazni nivo

Uslov za potpisivanje sporazuma je minimalno 5 kvalifikovanih računara. Nema ograničenja za maksimalnu porudžbinu.

Nivo

Broj desktopa

Nivo A

5-250

Nivo C

vise od 250


Otkupljivanje


Buy Out će biti dostupan za one korisnike koji žele da pređu na stalne licence. Korisnik može da otkupi licence samo na kraju započetog trogodišnjeg ugovora. Cena će biti 1,75 puta veća godišnja cena Platforme i dopunskih proizvoda u vreme otkupljivanja. Otkupljivanje će biti moguće za Platformu i za dopunske proizvode. U slučaju Platforme, otkupljivanje će biti moguće samo na nivou komponenti za koje su specificirane verzije-poslednja verzija. Otkupna količina ne može biti veća od ukupnog broja desktop-ova posedovanih na početku treće godine. Ako se jednom uradi otkup korisniku se izdaje potvrda o licenci koja pokriva sve otkupljene licence.

Pristup u Software Assurance

OVS (Open Value Subscription) korisnici su automatski uključeni u Microsoft SA (Software Assurance). Saznajte više ... -->

Up to Date popust (UTD popust)

50% popusta važi za sve PC-e sa najnovijom ili jednom pre verzijom softvera prilikom sklapanja ugovora. U trenutku potpisivanja ugovora korisnik mora prijaviti sve UTD PC-e i popust se primenjuje samo na prvu godinu. Ostale godine se plaćaju po punoj ceni. Generalni direktor mora potpisati izjavu da je broj UTD PC-a tačan da bi se sprečila zloupotreba ove ponude.
Nema UTD popusta za dopunske proizvode.

Trajanje ugovora

Trajanje ugovora je 3 godine. Po isteku ovog roka korisnik će imati mogućnost da:

  • Obnovi ugovor za naredne 3 godine;
  • Buy out - otkupi licence;
  • Deinstalira softver koji je koristio tokom ugovora, ako mu ne odgovara ni jedna od ovih opcija.

Obnavljanje

Korisnik će imati pravo da obnovi ugovor za novi trogodišnji period. 60 dana pre isteka ugovora MS EOC poslaće obaveštenje korisniku da će uskoro ugovor isteći. Pismo će sadržati opcije koje su na raspolaganju korisniku. Ovo pismo će takođe biti kopirano Distributeru i Reseller-u.

Standardne komponente

Pravo na korišćenje

Korisnik ne poseduje licence na kraju ovakvog ugovora. Međutim, otkupljivanje je mogućnost koja dozvoljava korisniku da stekne stalne licence na kraju ugovora.

Minimalna porudžba/obavezna količina

Minimalna početna porudžbina je 5 PC-a.

Trajanje sporazuma

Standardno trajanje ugovora je 3 godine. Sporazum može biti obnovljen za naredni period od tri godine.

Potvrđivanje licenci

Pošto je ovo program za iznamljivanje licenci, neće biti izdavane potvrde o licencama. Međutim ako se korisnik odluči za Buy Out onda će dobiti potvrde o licencama za kupljene proizvode.

WWF mediji

Welcome Kit

Kada je sporazum prihvaćen Welcome Kit će biti poslat besplatno na adresu na koju se vodi ugovor. Welcome Kit se odnosi na OSL proizvode; dopunski proizvodi nisu obuhvaćeni. Potvrda za pravljenje i slanje Welcome Kit-a biće poslata ručno od Processing Team-a (fulfilment snabdevača). Welcome Kit sadrži medije za Platformu za koju je korisnik ovlašćen da koristi tokom trajanja ugovora. Korisnik izabira jezičku verziju proizvoda koju će koristiti za vreme trajanja sporazuma . Maksimalan broj je 2 CD-a po jezičkoj verziji proizvoda. Ovi kitovi će biti napravljeni od standardnih WWF artikala. Dostupni jezici će biti naglašeni u ugovoru pod fulfilment sekcijom. Korisnik će izabrati dva obavezna jezika iz liste.

Slanje specijalnih nadogradnji

Pune verzije glavnih proizvoda, Platforma i dopunski proizvodi će pokrenuti specijalnu pošiljku za svakog korisnika tj. krajnjeg kupca. Ova pošiljka će biti sastavljena od jezičkih verzija programa izabranih u vreme sklapanja ugovora za svaki novi proizvod koji je realizovan. Maksimum je 2 CD-a po pošiljci. Za ovu pošiljku troškove ne snosi korisnik.

Mediji za dopunske proizvode

Mediji za dopunske proizvode neće biti uključeni u Welcome Kit ili specijalne nadogradnje. Mediji za ove proizvode su dostupni kroz normalni WWF kanal, dakle od korisnika preko dilera i preko distributera, primenjuju se standardne WWF cene.