home > ponuda > edukacija
home
o nama
aktuelno
ponuda
edukacija
dućan
partneri
kontakt
 


Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

Kandidati za Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) for Microsoft .NET sertifikat treba da polože 4 osnovna ispita i jedan izborni ispit. Osnovni ispiti pružaju dobru i sigurnu ocenu tehničke spremnosti i iskustva u razvoju aplikacija koje su bazirane na Microsoft razvojnim alatima, tehnologijama, i platformi na Microsoft .NET Framework-u 1.0 i Microsoft .NET Framework-u 1.1. Izborni ispit pruža dokaz o iskustvu u radu sa određenom Microsoft server platformom.


Osnovni ispiti (potrebna 4 ispita)

Osnovni ispiti: Web Application Development
(potreban 1 ispit)

Kursevi

Ispit 70–305 : Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual Basic .NET and Microsoft Visual Studio .NET

Kurs 2310 : Developing Microsoft ASP.NET Web Applications Using Visual Studio .NET (5 dana)

Kurs 2640 : Upgrading Web Development Skills from ASP to Microsoft ASP.NET (3 dana)

Kurs 2389 : Programming with Microsoft ADO.NET (3 dana)

Ispit 70–315 : Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual C# .NET and Microsoft Visual Studio .NET

Kurs 2310 : Developing Microsoft ASP.NET Web Applications Using Visual Studio .NET (5 dana)

Kurs 2640 : Upgrading Web Development Skills from ASP to Microsoft ASP.NET (3 dana)

Kurs 2389 : Programming with Microsoft ADO.NET (3 dana)


Osnovni ispiti: Windows Application Development
(potreban 1 ispit)

Kursevi

Ispit 70–306 : Developing and Implementing Windows-based Applications with Microsoft Visual Basic .NET and Microsoft Visual Studio .NET

Kurs 2565 : Developing Microsoft .NET Applications for Windows (Visual Basic .NET) (5 dana)

Kurs 2389 : Programming with Microsoft ADO.NET (3 dana)

Ispit 70–316 : Developing and Implementing Windows-based Applications with Microsoft Visual C# .NET and Microsoft Visual Studio .NET

Kurs 2555 : Developing Microsoft .NET Applications for Windows (Visual C# .NET) (5 dana)

Kurs 2389 : Programming with Microsoft ADO.NET (3 dana)


Osnovni ispiti: Web Services and Server Components Development
(potreban 1 ispit)

Kursevi

Ispit 70–310 : Developing XML Web Services and Server Components with Microsoft Visual Basic .NET and the Microsoft .NET Framework

Kurs 2663 : Programming with XML in the Microsoft .NET Framework (3 dana)

Kurs 2524 : Developing XML Web Services Using Microsoft ASP.NET (3 dana)

Kurs 2557 : Building COM+ Applications Using Microsoft .NET Enterprise Services (5 dana)

Kurs 2389 : Programming with Microsoft ADO.NET (3 dana)

Ispit 70–320 : Developing XML Web Services and Server Components with Microsoft Visual C# and the Microsoft .NET Framework

Kurs 2663 : Programming with XML in the Microsoft .NET Framework (3 dana)

Kurs 2524 : Developing XML Web Services Using Microsoft ASP.NET (3 dana)

Kurs 2557 : Building COM+ Applications Using Microsoft .NET Enterprise Services (5 dana)

Kurs 2389 : Programming with Microsoft ADO.NET (3 dana)


Osnovni ispiti: Solution Architecture
(potreban 1 ispit)

Kursevi

Ispit 70–300 : Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET Solution Architectures

Kurs 2710 : Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET Solution Architectures (5 dana)


Izborni ispiti (potreban 1 ispit)

Izborni ispiti (potreban 1 ispit)

Kursevi

Ispit 70–229 : Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition

Kurs 2071 : Querying Microsoft SQL Server 2000 with Transact-SQL (2 dana)

Kurs 2073 : Programming a Microsoft SQL Server 2000 Database (5 dana)

Ispit 70–301 : Managing, Organizing, and Delivering IT Projects by Using Microsoft Solutions Framework 3.0

Kurs 1846 : Microsoft Solutions Framework Essentials

Kurs 2710 : Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET Solution Architectures

Ispit 70–330 : Implementing Security for Applications with Microsoft Visual Basic .NET

Kurs 2840 : Implementing Security for Applications (5 dana)

Kurs 2350 : Developing and Deploying Secure Microsoft .NET Framework Applications (3 dana)

Ispit 70–340 : Implementing Security for Applications with Microsoft Visual C# .NET

Kurs 2840 : Implementing Security for Applications (5 dana)

Kurs 2350 : Developing and Deploying Secure Microsoft .NET Framework Applications (3 dana)
Novi Lim-
IT-ov edukativni centar

Novi Sad, Bulevar oslobođenja 82